مرور برچسب

شرط سنی برای وام ازدواج

وام ازدواج به شرط کودک ‌همسری؟

در یک دهه گذشته، ازدواج کودکان به یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز میان موافقان و مخالفان این مسئله تبدیل شده؛ مخالفتی که جدا از عقاید مختلف طرفین، بیشتر شبیه به مجادله‌ای سیاسی است.

وام ازدواج به هر شخص فقط یک ‌بار داده می‌شود

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ گفت: به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی ناشی از این افزایش، به هر شخص در دوران زندگی فقط یک‌بار وام ازدواج داده خواهد شد.