مرور برچسب

شرورت

درگیری مرگبار بر سر انتخاب گنده‌لات شهر

درگیری چند مرد جوان بر سر گنده‌لات بودن رنگ خون گرفت اما با گذشت سه سال از جنایت هنوز مشخص نیست عامل اصلی جنایت چه کسی است. متهمان پرونده به خاطر پیمان رفاقت حاضر نیستند، ضارب را لو بدهند.