مرور برچسب

شرکت توانیر

تعرفه برق ۷۵ درصدِ مشترکان بدون تغییر ماند

معاون دفتر خدمات مشترکان شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: مصرف برق ۷۵ درصد از مشترکان در سطح الگو یا پایین تر از آن است بنابراین مشمول افزایش تعرفه‌ها نشده اند.

نصب ۲۵۰ هزار کنتور جدید هوشمند در سالجاری

مقام مسئول گفت:تاکنون بیش از ۵۵۰هزار کنتور هوشمند در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، عمومی و اداری نصب شده و در مرحله بعد کل پروژه نصب کنتورهای هوشمند به تعداد ۳۰ میلیون دستگاه در کشور انجام می شود.