مرور برچسب

شرکت تولید نیروی برق حرارتی

سه مزیت استراتژیک نیروگاه سیریک

مجری طرح‌ نیروگاه‌های بخار شرکت برق حرارتی با اشاره به معرفی شرکت‌هایی به پیمانکار روس برای همکاری در نیروگاه سیریک گفت: در حال حاضر طرف روس در حال مذاکره با شرکت‌های ایرانی است.

لزوم گوگرد زدایی از مازوت توسط پالایشگاه‌ها

مسئول محیط زیست شرکت برق حرارتی گفت: طبق نتایج تحقیقات نصب فیلتراسیون در نیروگاه‌ها جهت کاهش میزان آلایندگی سوخت مایع به دلیل مصرف بالای آب و تولید پسماند گچی عملا بی‌فایده است.

لزوم گوگرد زدایی از مازوت توسط پالایشگاه‌ها

مسئول محیط زیست شرکت برق حرارتی گفت: طبق نتایج تحقیقات نصب فیلتراسیون در نیروگاه‌ها جهت کاهش میزان آلایندگی سوخت مایع به دلیل مصرف بالای آب و تولید پسماند گچی عملا بی‌فایده است.

هفت درصد سوخت بیشتری تأمین شده است

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به راه‌های مختلف تأمین انرژی نیروگاه‌ها در زمستان گفت: نسبت به سال گذشته هفت درصد مخازن گاز مایع بیشتر پر شده و برنامه ما تکمیل مخازن تا آخر آبان ماه است.