مرور برچسب

شرکت ملی گاز ایران

ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومانی طرح‌های افتتاح شده

وزیر نفت ارزش‌های طرح‌های گازرسانی و پتروشیمی را که امروز افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شده است ۴۰ هزار میلیارد تومان بیان کرد و گفت: تعریف پروژه در مناطق کم برخوردار اولویت وزارت نفت است.

افت فشار گاز در هیچ جای کشور نداشتیم

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشاره به پابرجایی رکورد ۶۶۰ میلیون مترمکعب مصرف گاز گفت: علی رغم بسته شدن راه های ارتباطی خوشبختانه هیچ افت فشار گازی را در هیچ جای کشور نداشتیم.

مصرف گاز از تولید پیشی گرفته است

معاون عملیات دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه امسال درخواست مصرف گاز از تولید پیشی گرفته است، بر لزوم رعایت مصرف گاز به‌ویژه در دی‌ماه تأکید کرد.