مرور برچسب

شرکت نفت و گاز پارس

تحقق برداشت تکلیفی گاز از پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: در زمستان سال ۹۹ روزانه حدود ۱۵ میلیون مترمکعب مازاد بر برنامه مصوب وزارت نفت، از میدان مشترک پارس جنوبی گاز غنی برداشت شد.