مرور برچسب

شرکت های دانش بنیان

اتوبوسهای برقی تلفات جاده‌ای را کاهش می دهند

دبیر ستاد فناوریهای حمل و نقل پیشرفته با بیان اینکه اتوبوسهای برقی تلفات جاده‌ای را کاهش می دهند، گفت: اتوبوس‌های برقی ایرانی ۱۰ تا ۴۰ درصد نسبت به نمونه‌های چینی و اروپایی ارزانتر هستند.

ساخت اقلام مورد نیاز صنعت ریلی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان

«محمد اسلامی» با اشاره به برپایی نمایشگاه دائمی دستاوردهای صنعت ریلی گفت: این‌جا تبدیل به محلی شده تا شرکت‌های دانش‌بنیان مراجعه کنند و ساخت اقلام مورد نیاز را در دستور کار خود قرار دهند تا هم وابستگی به خارج نداشته باشیم و همچنین زنجیره…