مرور برچسب

شناور ذوالفقار

تولید بیش از ۳۰ فروند شناور موشک‌انداز

دریادار تنگسیری با بیان اینکه بیش از ۳۰ فروند شناور موشک‌انداز در سال جاری آماده شده است، گفت: ۳۵ فروند شناور در کلاس‌های مختلف در یک شرکت دانش‌بنیان کوچک و ۱۰ فروند شناور کلاس عاشورا نیز تولید شده است.