مرور برچسب

شهاب زاهدی

مبلغ فروش مهاجم ایرانی مشخص شد

با اعلام یک سایت اوکراینی، باشگاه المپیک دونتسک برای فروش شهاب زاهدی مهاجم ایرانی خود مبلغ یک میلیون یورو تعیین کرده است.