مرور برچسب

شهاب سنگ

شهاب سنگ سبز رنگ در ترکیه رصد شد

شهاب سنگی سبز رنگ در نزدیکی یکی از شهرهای ترکیه رصد شده که با سر و صدای زیادی سقوط کرده است. در پی این رویداد شایعات زیادی در فضای مجازی منتشر شد.‌