مرور برچسب

شهادت سردار سلیمانی

آتش وقوع جنگ در منطقه دامنگیر متحدان آمریکا خواهد شد

سردار حاجی‌زاده درخصوص همکاری برخی کشور‌های منطقه با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: اگر اتفاقی در منطقه رخ دهد و جنگی صورت بگیرد، برای ما پایگاه آمریکا با کشور میزبانش تفاوتی ندارد و طبیعتاً بیشترین آسیب را کشور‌های عربی منطقه می‌بینند.