مرور برچسب

شهرام شکوهی

جزئیات بازگشت خواننده پاپ | دنبال حاشیه نیستم

روزگار خوانندگانِ جرقه‌ای است. کسانی که زود می‌آیند، زود مشهور می‌شوند، زود کنسرت می‌دهند و زود هم محو می‌شوند... این خوانندگان موسیقیِ سرگرمی به مخاطبان ارائه می‌کنند. گاهی عمر خوانندگیِ آنان به بیشتر از دو یا سه سال هم نمی‌رسد. برای…