مرور برچسب

شهرام شکیبا

تصویری از دومین ازدواج “خانم مجری ایرانی” ۲۸ساله با مجری مشهور ۴۲ ساله

مجری معروف ایرانی، ستاره سادات قطبی در 28 سالگی ازدواج دومش صورت گرفت که این بار  با مجری ۴۲ ساله، شهرام شکیبا ازدواج کرد. ستاره سادات قطبی مجری معروف ایرانی در سن بسیار پایین برای بار اول ازدواج کرد که به شکست منجر شد و برای بار دوم با…

باورتان میشود این خانم مجری جوان صاحب خانواده ۶ نفره باشد؟

ستاره سادات قطبی، مجری صداوسیما با انتشار این عکس نوشت: این هم از اولین عکس شش نفری خانواده ی ما، حقیقتا داشتن ۴فرزند پسر، اون هم قدو‌نیم قد هم خیلی جذابه هم خیلی سخت. تو‌این ۹سال به قول شهرام بچه ها رو ‌به دندون گرفتیم و باتفاوت های…