مرور برچسب

شهردار تهران

اختلاس ۲۰هزار میلیاردی در شهرداری تهران !

عضو شورای شهر تهران در مورد کشف پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی در شهرداری تهران خواستار ارائه گزارشی از سوی شهرداری به شورای شهر شد و بر انتشار جزئیات بیشتر پرونده تأکید کرد. ناصر امانی در خصوص سرانجام پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد…

نمایش علاقه به شیطان در «عنکبوت مقدس»

شهردار تهران اقدام دشمنان در هتک حرمت به امام رضا(ع) را به‌ مثابه «خاک پاشیدن به خورشید» توصیف کرد و گفت: دشمنان علاقه به شیطان را در «عنکبوت مقدس» به نمایش گذاشتند.

نمایش علاقه به شیطان در «عنکبوت مقدس»

شهردار تهران اقدام دشمنان در هتک حرمت به امام رضا(ع) را به‌ مثابه «خاک پاشیدن به خورشید» توصیف کرد و گفت: دشمنان علاقه به شیطان را در «عنکبوت مقدس» به نمایش گذاشتند.