مرور برچسب

شهردار صدرا

شهردار سابق صدرا به ۶ سال حبس محکوم شد

با صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان فارس، شهردار سابق صدرا در یکی از پرونده های جرائم ارتکابی مربوط به دوران تصدی مسئولیت به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.