مرور برچسب

شهرکرد

آبشار شیخ علیخان ، کوهرنگ ، چهارمحال و بختیاری ‌ آبشار شیخ علی خان در ۴۰ کیلومتر…

آبشار شیخ علیخان ، کوهرنگ ، چهارمحال و بختیاری ‌ آبشار شیخ علی خان در ۴۰ کیلومتری روستای سر آقا سید در نزدیکی شهر مرکز شهرستان قرار دارد. آب این آبشار از ارتفاعات اطراف روستا سرچشمه می گیرد. فاصله این آبشار زیبا از در حدود ۹۲ کیلومتر…

خشکی دریاچه زاینده رود

شهرکرد- کاهش بارش موجب پایین آمدن سطح آب دریاچه زاینده رود در مرز استان چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان شده است.