مرور برچسب

شهرک صنعتی

شهرک صنعتی ایوانکی ۳۵۰ هکتار می شود

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درخواست صدور مجوز توسعه اراضی این شهرک به مساحت ۳۵۰ هکتار در مرز داخل شعاع ۶۰ کیلومتری تهران گرمسار را به هیأت دولت ارائه کرد.