مرور برچسب

شهناز تهرانی

آیا میدانستید این آقا عشق اول شهناز تهرانی بود؟!

شهناز تهرانی در 18 سالگی با جمشید ورزنده که کارگردان معروفی بود ازدواج کرد. شهناز تهرانی فروردین سال ۱۳۵۴ در حالی که ۱۸ ساله و شش ماهه باردار بود بصورت پنهانی با جمشید ورزنده (کارگردان) ازدواج و این خبر را دو ماه بعد رسانه ای کرد. این…