مرور برچسب

شورای امنیت

سفیر مرگ در انتظار ترامپ

پایان حکومت ترامپ و آمریکا بسیار سخت‌تر از پایان صدام است؛ خدا ظالمین را به جان هم می‌اندازد و طومار قدرت آمریکا و اسرائیل را در هم می‌پیچد.

جزو قدرت‌های برتر دنیا در تولید محصولات دفاعی هستیم/‌ هیچ وقت وارد بازی و توطئه شیطانی آمریکا…

امیر حاتمی گفت: ما امروزه جزو قدرت‌های برتر کشور‌های دنیا و بسیار توانمند هستیم، این در رزمایش‌های هوایی نشان داده شده است و از تهیه و نگهداری انواع و اقسام پرندههادر شرایط تحریم تا ارتقا و ارایه به نیرو‌های مسلح را در دستور کار داریم.