مرور برچسب

شورای عالی شهرسازی

انتقاد شدید سالاری به سازمان فاوا

عضو شورای شهر تهران طی تذکری چندباره به سازمان فاوا شهرداری تهران از تاخیر در بارگذاری نقشه‌های مربوط به طرح‌های موضعی مصوب شورای شهر در سامانه طرح تفصیلی انتقاد کرد.