مرور برچسب

شورای عالی فضای مجازی

۱۰ طرح پشت درهای شورای عالی فضای مجازی ماند

بی نظمی در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری فضای مجازی کشور امسال نیز ادامه یافته و به نظر می‌رسد تصویب ۱۰ طرح‌ در نوبت این شورا به عمر این دولت قد ندهد.