مرور برچسب

شورای عالی معادن

از سرمایه گذاران حوزه معدن حمایت می کنیم

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: از سرمایه گذاران حوزه معدن به ویژه اشخاصی که با تشکیل شرکت‌های دانش بنیان درصدد فرآوری و ایجاد ارزش افزوده هستند، حمایت می‌کنیم.