مرور برچسب

شورای نگهبان

نامزد پوششی جهانگیری نیستم

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: اینکه من نامزد پوششی هستم و به نفع جهانگیری کنار می روم تصور نادرستی است.