مرور برچسب

شوش

Location : Zigurat At Choqazanbil , , , Photo By : Use The Hashtag To B…

??? ? Location : Zigurat At Choqazanbil , , , ? Photo By : @Nouri.Photography Use The Hashtag To Be Featured➕ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ توضیحات : نیایشگاه باستانی چغازنبیل ، ، برای فرستادن عکساتون از هشتگ استفاده کنید. . @SepehrHjoo -…

من فکر میکنم جز مثبت ترین و اُمیدوارترین و خوشبین ترین آدم ها تو این کشور هستم….

?????? من فکر میکنم جز مثبت ترین و اُمیدوارترین و خوشبین ترین آدم ها تو این کشور هستم. چقدر جالبه که با کم و زیاد کردن شیر اینترنت یه جماعت رو به سُخره میگیرید؟? بگیرید ، معرفی میکنم . . . اقامتگاه بوم گردی دورانتاش ، ، . ? By…