مرور برچسب

شکست برجام

ترس چین از شکست برجام

محمدجواد قهرمانی، پژوهشگر مسائل چین معتقد است که چینی‌ها در احیای برجام ذی‌نفع و هنوز خواهان احیای مذاکرات برجامی هستند. زیرا به زعم آنها، آلترناتیو عدم احیای برجام ممکن است برخورد نظامی باشد که برای اقتصاد چین یک فاجعه خواهد بود؛ زیرا…