مرور برچسب

شیلات

عربستان هاب آبزی پروری خاورمیانه می‌شود

به نظر می رسد عربستان قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ با اشتغالزایی ۲۰۰ هزار نفری و سرمایه گذاری ۴.۳ میلیارد دلاری در بخش آبزی پروری، اقتصاد خود را از وابستگی به درآمدهای نفتی برهاند.