مرور برچسب

صندوق سرمایه گذاری

صندوق‌های «وقف» در بورس راه‌اندازی می‌شود

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس گفت: خیّرین با استفاده از «صندوق وقف» می‌توانند واحدهای این صندوق را دریافت کنند؛ مدیر صندوق به نیابت از خیّر، معامله گری و آن را صرف امور خیریه می‌کند.