مرور برچسب

ضدگلوله

ضعف حفاظت از شخصیت‌های علمی کشور

در حالی که انتظار می‌رفت از گذشته درس عبرت گرفته باشیم، ولی در ترور شهید فخری‌زاده مشاهده شد که همچنان در حفاظت از شخصیت‌های علمی کشور کوتاهی می‌شود.