مرور برچسب

طبس

پرونده ژئوپارک طبس به یونسکو ارسال شد

پرونده دومین ژئوپارک ایران تحت عنوان ژئوپارک طبس به یونسکو ارسال شده تا در کمیسیون بین‌المللی ژئوپارک‌های یونسکو مورد بررسی قرار گیرد و به ثبت برسد.