مرور برچسب

طراحی سلاح

بهره‌گیری وزارت دفاع از ایده‌های شهید سلیمانی در ساخت تسلیحات نوین

سردار تقی‌زاده گفت: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در حوزه علوم و فنون و تکنولوژی‌های جدید در عرصه ساخت تسلیحات نوین، صاحب‌نظر بود و در خصوص ساخت برخی تسلیحات، پیشنهادات جامع و کارآمدی را به وزارت دفاع ارائه می‌کرد.

شهید سلیمانی در حوزه تکنولوژی ساخت تسلیحات مدرن صاحب‌نظر بود

سردار تقی‌زاده گفت: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در حوزه علوم و فنون و تکنولوژی‌های جدید در عرصه ساخت تسلیحات نوین، صاحب‌نظر بود و در خصوص ساخت برخی تسلیحات، پیشنهادات جامع و کارآمدی را به وزارت دفاع ارائه می‌کرد.