مرور برچسب

طراد حماده

راهبرد آمریکا در عراق شکست خواهد خورد

وزیر سابق لبنانی با اعلام اینکه راهبرد آمریکا در عراق مبنی بر تضعیف حشد شعبی با شکست مواجه خواهد شد، اعلام کرد که صدای مقاومت بلند و طنین انداز است.