مرور برچسب

طرح جامع مسکن

زمان صدور پروانه ساخت به ۲ ماه کاهش می یابد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه زمان صدور پروانه در ابتدای این دوره از مدیریت شهری ۳۱۳ روز بود، گفت: تا خرداد ۱۴۰۱ زمان صدور پروانه را به دو ماه خواهیم رساند.