مرور برچسب

طرفداران عربستانی

مصاحبه کاپیتان ژاپن توسط صعودی ها خراب شد

خراب کردن مصاحبه کاپیتان ژاپن توسط عربستانی ها,اخبار اخبار ورزشی،خبرهای ورزشی در لحظه‌ای که کاپیتان ژاپن قصد انجام مصاحبه داشت، هواداران عربستانی با واکنشی عجیب باعث شدند تا او قید صحبت درباره دوربین ای اف سی را بزند.