مرور برچسب

عالی_قاپو

⁦⁩⁦⁩⁦ میدونستید چرا بهش میگن عالی قاپو ؟ اگر جوابش رو میدونید که بنویسید و یکی ا…

⁦??⁩⁦??⁩⁦?? میدونستید چرا بهش میگن عالی قاپو ؟ اگر جوابش رو میدونید که بنویسید و یکی از دوستانتون رو تگ کنید تا جوابهای بقیه رو بخونه و یادرگیره? . عمارت ؛ میدان نقش جهان ، . . . ? By @Mir_SaeidHadian Selected By @ShomalTravel…