مرور برچسب

عباس خطیبی

بیش از هزار کیلومتر راه آهن در کشور احداث شد

معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: در ۷ سال گذشته بیش از هزار کیلومتر راه آهن احداث، ۱۸۶۹ کیلومتر ریل گذاری انجام و۴ مرکز استان به شبکه ریلی متصل شد.

کاهش زمان سیر قطار بین استان فارس و مشهد با تکمیل خط‌آهن ‌یزد-اقلید/تکمیل مسیر تا پایان سال

معاون ساخت توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به پیشرفت 95 درصدی زیرسازی خط‌آهن یزد-اقلید، گفت: با تخصیص اعتبار 4 هزار میلیاردی امسال به این پروژه، این خط ریلی تا پایان سال تکمیل می‌شود.