مرور برچسب

عبای عربی

عبای عربی مسی مانع پیشرفت آدیداس شد.

ابتدا به ساکن این اقدام باعث ناراحتی و انتقاد افراد زیادی به ویژه شرکت آدیداس به عنوان حامی مسی و تیم ملی آرژانتین شد؛ چرا که لوگوی برند آن‌ها در مهمترین مراسم ورزشی سال توسط این عبا پوشانده و تحت شعاع قرار گرفت. اما پس از یک هفته از این…