مرور برچسب

عفاف و حجاب

حجاب و عفاف؛ از مفهوم تا دایره دربرگیری

در اسلام عفاف و حجاب دستور مؤکدی برای زنان و مردان است تا با تعدیل عواطف و تمایلات و ایجاد مصونیت حضور فعال در اجتماع را فارغ از نگاه جنسیتی و بر مبنای برابری بین زن و مرد نهادینه کرد.

حجاب و عفاف؛ از مفهوم تا دایره دربرگیری

در اسلام عفاف و حجاب دستور مؤکدی برای زنان و مردان است تا با تعدیل عواطف و تمایلات و ایجاد مصونیت حضور فعال در اجتماع را فارغ از نگاه جنسیتی و بر مبنای برابری بین زن و مرد نهادینه کرد.

حجاب و عفاف؛ از مفهوم تا دایره دربرگیری

در اسلام عفاف و حجاب دستور مؤکدی برای زنان و مردان است تا با تعدیل عواطف و تمایلات و ایجاد مصونیت حضور فعال در اجتماع را فارغ از نگاه جنسیتی و بر مبنای برابری بین زن و مرد نهادینه کرد

دو قطبی بین با حجاب و بی حجاب نداریم

دبیر نشست تخصصی جشنواره ملی پوشش اصیل ایرانی اسلامی گفت: عمده زنانی که به حجاب شرعی اعتقاد ندارند با مردمی که حجاب را رعایت می‌کنند به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می‌کنند.

دو قطبی بین با حجاب و بی حجاب نداریم

دبیر نشست تخصصی جشنواره ملی پوشش اصیل ایرانی اسلامی گفت:عمده زنانی که به حجاب شرعی اعتقاد ندارند با مردمی که حجاب را رعایت می‌کنند به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می‌کنند.

تفریح از نیازهای زنان و موجب رشد عاطفی می شود

دبیر جشنواره فرهنگی هنری پویش ملی پوشش ایرانی اسلامی گفت: یکی از نیازهای بانوان ما برای رسیدن به رشد مقوله تفریح است که می‌تواند ظرفیت زیادی را برای رشد عاطفی آنان به همراه داشته باشد.

گروه های مردمی پیشران تبلیغ حجاب خواهند شد

دبیر جشنواره ملی پوشش اصیل ایرانی اسلامی گفت: هم افزایی فعالیت های پراکنده در حوزه عفاف و حجاب و جذب ایده های موفق در حوزه‌های میدانی عفاف و حجاب از اهداف این جشنواره است.

گروه های مردمی پیشران تبلیغ حجاب خواهند شد

دبیر جشنواره ملی پوشش اصیل ایرانی اسلامی گفت: هم افزایی فعالیت های پراکنده در حوزه عفاف و حجاب و جذب ایده های موفق در حوزه‌های میدانی عفاف و حجاب از اهداف این جشنواره است.