مرور برچسب

علیرضا نیکبخت واحدی،

لباس های عجیب “علیرضا نیکبخت” در کنسرت

 ” علیرضا نیکبخت واحدی” لباس عجیبی در کنسرت مسیح و آرش پوشیده بود که همین موضوع موجب شد تا او سوژه فضای مجازی شود. نیکبخت واحدی” در کنسرت مسیح و آرش با لباسی بسیار عجیب و متفاوت منتشر شد. علیرضا نیکبخت واحدی پیشکسوت و بازیکن اسبق…