مرور برچسب

علی اصغر محمودیان

کشف آرکوپال‌های فرانسوی با بسته بندی ایرانی!

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۲۱۳ هزار عدد انواع ظروف آرکوپال خارجی خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق کشف شده را بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.