مرور برچسب

علی اکبر آشوری

ثبت ۵۰ میلیون تردد بین استانی در بهمن ۱۴۰۰

مدیر مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: در بهمن امسال بیش از ۵۰ میلیون وسیله نقلیه تردد بین استانی داشتند که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹ و دی امسال ۲ درصد افزایش داشته است.