مرور برچسب

محمد موسوی بجنوردی

محمد موسوی بجنوردی درگذشت

محمد موسوی بجنوردی از اعضای پیشین شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب درگذشت. ایشان از شاگردان امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همچنین پدر همسر نوه او، حسن خمینی بود. آقای بجنوردی در نجف، عراق به دنیا آمد و…