مرور برچسب

مشتریان

کار چندش آور بلاگرهای ژاپنی!

کاربران ژاپنی فیلم‌هایی از خود منتشر می‌کنند که در حال دهنی کردن غذای دیگران در رستوران هستند. تاکنون سه نفر به خاطر این کار بازداشت شده‌اند. کاربران ژاپنی فیلم‌هایی از خود منتشر می‌کنند که در حال دهنی کردن غذای دیگران در رستوران هستند.…