مرور برچسب

معدن سنگ

حادثه در معدن سنگ شجر شهرستان زیرکوه

در حادثه  معدن سنگ شجر شهرستان زیرکوه یک کارگر ۲۸ ساله به دلیل مسمومیت با گاز دی اکسید کربن حان خود را از دست داد . یک کارگر ۲۲ ساله هم در این حادثه مصدوم شده که بعد از احیا به بیمارستان منتقل شده است اما بنا به گفته او از وضعیت این…