مرور برچسب

معلمان بازنشسته

رتبه جدید فرهنگیان بازنشسته در چه زمانی در حقوقشان اعمال می‌ شود؟

معاون وزارت آموزش و پرورش درباره اعمال رتبه جدید فرهنگیان بازنشسته سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ توضیحاتی داد. رتبه‌بندی معلمان یکی از طرح‌های مهمی است که در سال‌های اخیر برای ارتقای جایگاه و شان این قشر زحمتکش در کشور اجرا شده است. این طرح…