مرور برچسب

نوآ سایرس

ازدواج خانم خواننده با این پسر مرموز

نوآ سایرس خواننده آمریکایی در اینستاگرام از نامزدی مخفی اش خبر داد. این خانم ۲۳ ساله‌ی خواننده در ابتدای ماه جاری به صورت خصوصی با پینکوسِ، پسر مرموز نامزد شد. نوآ سایرس خواننده آمریکایی در صفحه اینستاگرامش از نامزد مرموز و نامزدی…