مرور برچسب

هیئت سازمان ملل

آمریکا به دنبال غارت منابع یمن است

علی الموشکی جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش یمن اعلام کرد که آمریکا علاقه ای به برقراری صلح در یمن ندارد و اهداف دیگری مانند غارت ثروت و درآمدهای مردم یمن دارد.