مرور برچسب

واحد تولیدی

هیچ دستگاهی حق تعطیلی واحد تولیدی را ندارد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تاکید بر اینکه استمرار و فعالیت واحدهای تولیدی، هدف کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است، گفت: هیچ دستگاهی حق تعطیلی واحد تولیدی را ندارد.

هیچ دستگاهی حق تعطیلی واحد تولیدی را ندارد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تاکید بر اینکه استمرار و فعالیت واحدهای تولیدی، هدف کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است، گفت: هیچ دستگاهی حق تعطیلی واحد تولیدی را ندارد.

چرا استفاده از درایو ABB الزامی است؟

با مطالعه این مطلب متوجه می شوید چرا خرید درایو  ABB الزامی است.اگر قصد خریداری این محصولات را داشته باشید ما آماده‌ایم تا در تجهیز شبکه کنترل موتورهای الکتریکی خط تولید شما کنارتان باشیم.

رشد تولید در ۲۵ کالای اصلی بخش صنعت و معدن

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر روند رو به رشد بخش تولید در ۱۱ ماهه امسال گفت: د ر این مدت از ۳۸ کالای اصلی و منتخب صنعتی و معدنی ۲۵ کالا، رشد تولید داشته است.