مرور برچسب

واریز سود

واریز سود ۲ میلیونی سهام عدالت

زمان واریز سود ۲میلیونی سهام عدالت مشخص شد مشاور رئیس سازمان بورس اظهار داشت: سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود ۲ میلیون تومان و سهامداران ۵۳۲ هزار تومانی در حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.…