مرور برچسب

وحید حدادی اصل

دانشگاه های عراق رتبه بندی شده اند

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل گفت: دانشگاه های عراق نیز رتبه بندی شده اند، لیست و مدارک ۲۷ دانشگاه برای بررسی و تایید به کشور عراق ارسال می شود.