مرور برچسب

وداع

جعفری لنگرودی دار فانی را وداع گفت

جعفری لنگرودی دار فانی را وداع گفت محمدجعفر جعفری لنگرودی از حقوقدانان کشور متولد ۲۴ فروردین ۱۳۰۲ بود که روز ۸ اسفند سال ۱۴۰۱ درگذشت جعفری لنگرودی از روسای پیشین دانشکده حقوق دانشگاه تهران و همچنین عضو هیئت شش نفره تدوین پیش‌نویس قانون…